KAT-kittet Översättning från Cat-kit.com:s hemsida till svenska www.cat-kit.com
Vad är KAT?
KAT-modellen
Mätinstrument
Ansikten och känsloord
Kroppen
Mina cirklar
Tidstavlor
Beteendepaletten
Hjulet
KAT-böckerna
Manualen
Nya KAT-verktyg
Referenser

Hela översättningen
i utskrivbar pdf
För information,kurser,uppdragsutbildningar, köp av KAT-kitttet på svenska etc
Kontakta www.cortexutbildning.se . Vi har direkt samarbete med cat-kit.com

Presentation av KAT-kittet
KAT-kittet består av en uppsättning KBT-verktyg som kan användas som kommunikationshjälpmedel i samtal kring tankar och känslor. KAT-verktygen erbjuder flera olika möjligheter att träna in nya sätt att känna och tänka.

KAT-kittet har tagits fram för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad insikt om samspelet mellan tankar, känslor och handlingar samt möjlighet att dela denna erfarenhet med andra. KAT-verktygen kan användas var och ett för sig eller tillsammans. Materialet ska tillämpas flexibelt utifrån varje persons individuella behov och svårigheter. Det är inte ett standardiserat underlag för en 14-veckors KBT-behandling – även om terapeuter givetvis kan använda alla KAT-verktygen i sin behandling. Med KAT-kittet som kommunikationsstöd blir själva KBT-begreppet enklare att förstå och arbetssättet mer strukturerat och visuellt.

KAT-kittet består av en hel uppsättning dynamiska kommunikationshjälpmedel som ger individen stöd att bättre förstå sina egna tankar och känslor samt utvecklar hans/hennes förmåga att kommunicera med andra. Att föräldrar och yrkesutövare får större kunskap om barnen de arbetar med är också ett mål för användningen av KAT-kittet.